Μεταποιητικές Επιχειρήσεις της Ηπείρου

Φόρμα εισαγωγής Στοιχείων

Παρακαλούμε συμπληρώστε προσεκτικά όσα στοιχεία της επιχείρησής σας επιθυμείτε, έτσι ώστε να καταχωρηθούν σωστά στην αντίστοιχη βάση
Επωνυμία Υπεύθυνος
Διεύθυνση Πόλη
Τηλέφωνο Fax
E-Mail Έτος Ίδρυσης
Δραστηριότητα Αρ. Εργαζομένων
Εξαγωγές Κύκλος Εργασιών
 


Οικονομικά Στοιχεία για το Ετος

σε δρχ.

Κεφάλαιο

Ιδιο Κεφάλαιο

Σύνολο Υποχρεώσεων

Καθαρά Πάγια

Σύνολο Ενεργητικού

Κύκλος Εργασιών

Καθαρά Κέρδη