Αναπτυξιακές Μελέτες Ηπείρου

Ευρωπαική Ένωση
Περιφερειακή Πολιτική

Σε συνεργαστία με την Εγνατίας Ηπείρου

Ανάδοχος Προγράμματος


Φορέας Υλοποίησης Προγράμματος


Αναζητήστε μια μελέτη με τον τίτλο της

ή ανά θεματική κατηγορία ή κατά έτος

 

ή και με συνδυασμό των παραπάνω 

Last updated 18.10.2020
Send your comments and suggestion here
© BIC of Epirus