ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ - Δ. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Α.Ε

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ - Δ. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Α.Ε
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ 16, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 45332
ΤΗΛ. +30 651 91704
ΦΑΧ. +30 651 31198
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Αρ.   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 30
ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ
   

aar002.gif (737 bytes)