Αρχική > Επικαιρότητα > Έλεγχος στα πλαίσια του προγράμματος SOUTH EAST LUDUS
English (United Kingdom)Greek
Μενού Επιλογών
BIC Ηπείρου
Επικαιρότητα
Προγράμματα
Καινοτομία
Πιλοτικές Δράσεις
Χορηγοί
Βιβλιοθήκη
Ημερολόγιο
Έχουμε 5 επισκέπτες συνδεδεμένους
Μέλος Δικτύων
EBN
b2europe
Έλεγχος στα πλαίσια του προγράμματος SOUTH EAST LUDUS PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 01 Δεκέμβριος 2010 10:08

Την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010, διενεργήθει επιτυχώς ο έλεγχος του έργου LUDUS, από την Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στα πλαίσια του γενικότερου προγραμματισμένου ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος "SOUTH EAST EUROPA".

"Αντικείμενο του ελέγχου αποτέλεσε η επιβεβαίωση της ακρίβειας και εγκυρότητας των δαπανών και της υλοποίησης του αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου σύμφωνα με το ισχύον καινοτικό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, η αξιολόγηση της ικανοποιητικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης, παρακολούθησης, πιστοποίησης, ελέγχου και πληρωμών, καθώς και η επιβεβαίωση διασφάλισης της διαδρομής ελέγχου. Ο έλεγχος  περιελάμβανε  διεξοδικό έλεγχο (ουσιαστική επαλήθευση) του επιλεγμένου υποέργου ή δράσης ή του συνόλου του έργου βάσει κύριων εγγράφων και άλλων συναφών πληροφοριών. Ο έλεγχος διενεργήθει με βάση τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και σύμφωνα με τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα από τα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου της προγραμματικής περιόδου 2007-2013."