Αρχική > Εμπειρία
English (United Kingdom)Greek
Μενού Επιλογών
BIC Ηπείρου
Επικαιρότητα
Προγράμματα
Καινοτομία
Βιβλιοθήκη
Πιλοτικές Δράσεις
Χορηγοί
Ημερολόγιο
Έχουμε 113 επισκέπτες συνδεδεμένους
Μέλος Δικτύων
EBN
b2europe
Εμπειρία PDF Εκτύπωση E-mail

Το BIC Ηπείρου χαρακτηρίζεται και διακρίνεται από τις γνώσεις και την εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού του, όπως:

  • Διεπιστημονικό και ενημερωμένο υπόβαθρο λόγω της Εκπαιδευτικής Εμπειρίας του τόσο από Ελληνικά όσο και από Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.
  • Εμπειρία στην Υποβολή, τον Συντονισμό, την Διαχείριση, και τελικά την Υλοποίηση Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Προγραμμάτων.
  • Εμπειρία σε θέματα επιχειρήσεων που αφορούν την Οργάνωση, Διοίκηση και Χρηματοοικονομική υποστήριξή τους.
  • Εμπειρία εκπόνησης μελετών σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Περιφερειακό επίπεδο.
  • Γνώση της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής πρακτικής για την Καινοτομία.
  • Γνώση της λειτουργίας των Κοινοτικών Αρχών, διαδικασιών και οργάνων.

Το Κέντρο καθ' όλη την διάρκεια της λειτουργίας του έχει αναπτύξει στενές σχέσεις συνεργασίας και ανταλλαγής εμειριών με:
  • Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ινστιτούτα & Ερευνητικά Κέντρα,
  • Οργανισμούς της Ε.Ε.
  • Εξειδικευμένα δίκτυα (εθνικά και ευρωπαικά) τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα της Επιχειρηματικότητας και την Καινοτομίας.
  • Τοπικές Εταιρείες Συμβούλων