BIC of Epirus


ΕπιλογέςΥποΕπιλογέςΑνάδοχος Έργου

Περιφέρεια Ηπείρου
Τηλ.: 2651072164
Fax.: 2651031224
ggphp@otenet.gr
Φορέας Υλοποίησης
BIC Ηπείρου
Τηλ.: 2651044447
Fax.: 2651044467
bicepirus@ioa.forthnet.gr
Φορέας Πληρωμών
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου
Τηλ.: 2651034054
Fax.: 2651034054
ptathes@otenet.gr

 


Ομάδα Εργασίας Τουρισμού

Συντονιστής:

John Swarbrooke, MSc BA(Hons) FTS
Principal Lecturer in Tourism Management

School of Sport and Leisure Management Sheffield Hallam University
City Campus, Howart Street, Sheffield, S1 1WB, UK

Tel: +44 114 225 3976, Fax: +44 114 225 2881
e-mail: j.swarbrooke@shu.ac.uk

Το νέο πρόγραμμα θα επικεντρωθεί σε νέες καινοτόμες προσεγγίσεις για την προώθηση της Ηπείρου ως τουριστικού προορισμού. Σειρά ρεαλιστικών αποτελεσμάτων θα υπάρξουν, όπως:

 • Ενημερωμένη SWOT Ανάλυση για την Ήπειρο και τις 4 Νομαρχίες
 • Αριθμός εξειδικευμένων μελετών από άλλες περιοχές της Ευρώπης που μπορούν να προσφέρουν σημαντικά στοιχεία για την εξέλιξη της Ηπείρου
 • Πρόγραμμα προτεινόμενων δράσεων
 • Προτεινόμενες περιοχές για πιθανές νέες επενδύσεις στον Τουρισμό
 • Λεπτομερής λίστα για τον επιτυχημένη επιχείρηση στον Τουρισμό
 • Διαγωνισμός Επιχειρηματικών Σχεδίων για επιχειρήσεις και δίκτυα επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει με την υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας, η οποία θα αποτελείται από εκπρόσωπους της τοπικής τουριστικής βιομηχανίας και κοινωνίας.
Ο Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας Τουρισμού είναι ο κ. John Swarbrooke του Πανεπιστημίου του Sheffield Hallam, της Βρετανίας. Ο ίδιος έχει εργαστεί σε ανάλογα προγράμματα για τον Τουρισμό σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων είναι η Βραζιλία, η Γαλλία, η Ινδονεσία, η Παλαιστίνη, η Ρωσία, η Τουρκία και η Βουλγαρία. Έχει επίσης εργαστεί στην Ελλάδα σε πολλά προγράμματα. Έχει αναμιχθεί σε πρόγραμμα για την Ήπειρο από το 1999 και θα έχει την δυνατότητα να επισκεφθεί την Ήπειρο πολλές φορές, κατά την διάρκεια αυτού του προγράμματος.

Εξειδικευμένοι Συνεργάτες:  
Συμμετέχοντες:

Λίστα

Συναντήσεις:
26-04-2020 30-04-2020 16-06-2020
30-09-2020 13-01-2021  
Αποτελέσματα: Μελέτη (Διαθέσιμη σε μορφή PDF - 353kb)
Εργαλεία:

Οι εργασίες της ομάδας διενεργήθηκαν σύμφωνα με την ακόλουθη μεθοδολογία:

 • επισκέψεις στην περιφέρεια απο τον συντονιστή για 3 ημέρες τον Μάρτιο, 5 ημέρες τον Απρίλιο, 5 ημέρες τον Ιούνιο, και 4 ημέρες τον Σεπτέμβριο.
 • η δομή της Ομάδας Εργασίας η οποία είχε ενεργό συμμετοχή στην μεταφορά ιδεών & πληροφοριών για το πρόγραμμα. Η ομάδα εργασίας εκπροσωπήθηκε απο τον Ιδιωτικό & Δημόσιο τομέα, τις 4 Νομαρχίες και τα 4 Επιμελητήρια.
 • η ομάδα εργασίας συναντήθηκε σε 5 ξεχωριστές συναντήσεις με συγκεκριμένη ατζέντα, ενώ κρατήθηκαν πρακτικά με τα αποτελέσματα των συναντήσεων. οι σημειώσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν αργότερα στην συνολική δουλειά του συντονιστή.
 • δυο θεματικά εργαστήρια έλαβαν χώρα στις 30 Απριλίου και 18 Ιουνίου με θέμα το ηλεκτρονικό εμπόριο στον τουρισμό με παρουσιάσεις απο εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • στοιχεία, όπως ζητήθηκαν απο τον Συντονιστή του προγράμματος, συλλέχθηκαν και δόθηκαν απο το BIC Ηπείρου.
 • έρευνα σε μελέτες περιπτώσεων διενεργήθηκε απο τον Συντονιστή.

Ένα ενδιαφέρον μέρος της μεθοδολογίας ήταν ο προγραμματισμός επισκέψεων απο τον συντονιστή σε ένα ευρύ φάσμα οργανισμών του Τουρισμού καθώς και περιοχών, για την συλλογή στοιχείων. οι επισκέψεις αυτές αποτέλεσαν την συνέχεια προηγούμενων, την Άνοιξη του 1999 και Καλοκαίρι 2000.

Οι επισκέωεις τον Απρίλιο 2004, Ιούνιο 2004, και Σεπτέμβριο 2004, περιελάμβαναν:

 • Νομοί - Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Θεσπρωτία
 • Γραφεία του EOT, Ιωάννινα
 • Εμπορικά Επιμελητήρια σε Άρτα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα και Πρέβεζα
 • Τον Δήμο Μετσόβου
 • Πάργα - έρευνα του προιόντος και της αγοράς καθώς και τις εκδρομές που διοργανώνονται απο τοπικούς Τουρ. Πράκτορες
 • Αρχαιολογικός χώρος Νικόπολης, Πρέβεζα
 • Υγροβιότοπος Αμβρακικού σε συνδιασμό με το Μουσείο και το Περιβαλλοντικό Κέντρο Εκπαίδευσης στην Κόπραινα
 • Η ακτογραμμή Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας
 • Το τμήμα Τουρισμού του ΤΕΙ Ηγουμενίτσας
 • Το νέο και παλαιό λιμάνι της Ηγουμενίτσας
 • Το Ξενοδοχείο Μπουραζάνι στην Κόνιτσα
 • Το Ξενοδοχείο Γαλαξίας στο Μέτσοβο
 • Ο Γυναικείος Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός "ΓΗΣ" στην Ανατολή Ιωαννίνων
 • ΚΕΠΑΒΙ Ένωση Αργυροχρυσοχόων Ιωαννίνων
 • Οινοποιία Γκλίναβος στην Ζίτσα
 • Ζαγόρια
 • Εκδρομές Robinson στους Κήπους Ζαγορίου


Ο Συντονιστής συμμετείχε επίσης σε μια συνάντηση με το πρόσφατα δημιουργημένο cluster, το οποίο αποτελείται απο επιχειρήσεις του Τουρισμού απο τα Ζαγόρια, τα Ιωάννινα, και τους Δήμους ΚΟνίτσης και Μετσόβου. Η συνάντηση αυτή παρείχε στον Συντονιστή την ευκαιρία να προσφέρει συμβουλές στα μέλη του Δικτύου αλλά και να μάθει απο εκείνους.

Την ίδια στιγμή, ο Συντονιστής διενέργησε μια έρευνα για τους Τουρ. Πράκτορες στην Ήπειρο οι οποίοι ήδη μεταφέρουν ομάδες τουριστών στην περιφέρεια.

Το πρώτο βήμα στην διαδικασία μεταφοράς αποτελεσμάτων του προγράμματος ήταν η SWOT Ανάλυση για όλη την περιφέρεια.

 

ΤΟΜΕΙΣ:

Τουρισμός

Μεταφορές
ICT

 

 
Region of Epirus Europe BIC of Epirus