Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

Τι είναι το ΚΕΤΑ

Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) Ηπείρου είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε από 13 Φορείς της Ηπείρου με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης στα πλαίσια της Δράσης 1.4.1 του Επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα.
Οι Φορείς που συμμετέχουν είναι:

• το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου,
• τα 4 Επιμελητήρια της Ηπείρου,
• το Β. I. C.Ηπείρου,
• η ΑΝ.Ε.Θ.Α.Ε.,
• η Α.Σ.Η.Κ.Α.Ε.,
• η ΗΠΕΙΡΟΣΑ.Ε.,
• η ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ.Α.Ε.,
• ο Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών,
• η Α.Ν.Δ.Ε.Η.
• και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βόρειας Ελλάδας.


Στόχος του ΚΕΤΑ Ηπείρου είναι να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη Δομή Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας η οποία θα καλύψει ολόκληρη την Περιφέρεια Ηπείρου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους μηχανισμούς στήριξης των επιχειρήσεων για το πέρασμα στα δεδομένα της νέας οικονομίας, στην ανάδειξη των ενεργειών που απαιτούνται για τη στήριξη σημαντικών τομέων του παραγωγικού ιστού, στη συνεργεία των δράσεων για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην περιφέρεια, την σύνδεση με την έρευνα και την τεχνολογία και την εισαγωγή της φιλοσοφίας της ποιότητας.

Σε ποιούς απευθύνεται το ΚΕΤΑ

Το ΚΕΤΑ Ηπείρου παρέχει υπηρεσίες σε όλους τους Επιχειρηματίες, τους Υποψήφιους Επιχειρηματίες αλλά στους ΟΤΑ, τους Φορείς και γενικά σε οποιονδήποτε ασχολείται ή επιθυμεί να ασχοληθεί με την Επιχειρηματικότητα.

Πως παρέχονται οι Υπηρεσίες

Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στον Επιχειρηματικό Σύμβουλο του ΚΕΤΑ Ηπείρου στο Νομό σας και, μετά από ραντεβού, να τον επισκεφθείτε στο γραφείο του ή να έρθει αυτός στην επιχείρηση σας. Ο Επιχειρηματικός Σύμβουλος θα καταγράψει τα στοιχεία της επιχείρησης σας και το αίτημα σας και θα επανέλθει με τη γνωμοδότηση του ΚΕΤΑ. Εάν το αίτημα σας μπορεί να υλοποιηθεί, ο Επιχειρηματικός Σύμβουλος θα συντάξει "Οδηγό Βέλτιστης Διαδρομής" και θα συνεργάζεται μαζί σας μέχρι την τελική υλοποίηση του έργου.

Τι είναι ο "Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής"

Για κάθε αίτημα σας, εφόσον αυτό μπορεί να υλοποιηθεί, ο Επιχειρηματικός Σύμβουλος που σας εξυπηρετεί συντάσει έκθεση στην οποία αναφέρεται αναλυτικά και κατά στάδια ο καλύτερος τρόπος που μπορείτε να υλοποιήσετε την ιδέα σας. Η Έκθεση αυτή ονομάζεται "Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής" και αποτελεί ένα συνοπτικό εγχειρίδιο υλοποίησης του αιτήματος σας.

Ποιές υπηρεσίες παρέχει το ΚΕΤΑ


1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Το ΚΕΤΑ παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρουν τα εθνικά προγράμματα των Υπουργείων (Ανταγωνιστικότητα , Κοινωνία της Πληροφορίας κ.α.) και τα Π.Ε.Π. Ηπείρου. Παράλληλα, με εκδηλώσεις και συναντήσεις που διοργανώνει, προωθεί την καλλιέργεια και την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος στην περιφέρεια μας.


2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε.

Το ΚΕΤΑ, σε συνεργασία με άλλους φορείς, παρακολουθεί και αξιολογεί τα μεγέθη της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικής επίδοσης με την εφαρμογή πρακτικών ΣυγκριτικήςΑξιολόγησης.

3. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΠΥΡΗΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Κάθε υφιστάμενος ή υποψήφιος Επιχειρηματίας μπορεί να αναζητήσει υποστήριξη από εκπαιδευμένους Επιχειρηματικούς Συμβούλους οι οποίοι στη συνέχεια θα καταρτίσουν για λογαριασμό του εξατομικευμένο Οδηγό Βέλτιστης Διαδρομής ο οποίος θα τον κατευθύνει σωστά και απλά στην υλοποίηση του στόχου του.

4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το ΚΕΤΑ διατηρεί γραφεία στις έδρες των Επιμελητηρίων σε κάθε Νομό της Ηπείρου. Με τον τρόπο αυτό, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Επιχειρηματικό Σύμβουλο του Νομού του. Επιπλέον, μπορεί να προσκαλεί τον Επιχειρηματικό Σύμβουλο στον χώρο του. Με τον τρόπο αυτό το ΚΕΤΑ εξασφαλίζει πρόσβαση στις υπηρεσίες του σε κάθε ενδιαφερόμενο.

5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Το ΚΕΤΑ θα αναλάβει δράσεις διαμεσολάβησης μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (Τράπεζες κλπ) και του επιχειρηματικού κόσμου για την καλύτερη και συμφερότερη αξιοποίηση των προϊόντων των Τραπεζών (δάνεια κλπ) και των υπηρεσιών οι οποίες προσφέρονται από τη χρηματοπιστωτική αγορά. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις δυνατότητες που προσφέρει το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα (Εγγυοδοσία και επιχειρηματικά κεφάλαια για επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας).

6. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

Το ΚΕΤΑ παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και προώθησης σχετικά με τις εξαγωγικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων της περιφέρειας μας. Παράλληλα, με σχετικές εκδηλώσεις και συναντήσεις προωθεί την επέκταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων στον εξαγωγικό τομέα.

 


 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved