Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 Συχνές Ερωτήσεις

Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι πιο συχνές ερωτήσεις που αφορούν το ΚΕΤΑ Ηπείρου. Αν η ερώτηση που επιθυμείτε να υποβάλλεται δεν εμφανίζεται τότε στείλτε μας την δική σας ερώτηση.


E:

Τι είναι το ΚΕΤΑ;
Α:
Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) Ηπείρου είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε από 13 Φορείς της Ηπείρου με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης στα πλαίσια της Δράσης 1.4.1 του Επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα.

E:

Ποιος είναι ο στόχος του ΚΕΤΑ Ηπείρου;
Α:
Στόχος του ΚΕΤΑ Ηπείρου είναι να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη Δομή Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας η οποία θα καλύψει ολόκληρη την Περιφέρεια Ηπείρου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους μηχανισμούς στήριξης των επιχειρήσεων για το πέρασμα στα δεδομένα της νέας οικονομίας, στην ανάδειξη των ενεργειών που απαιτούνται για τη στήριξη σημαντικών τομέων του παραγωγικού ιστού, στη συνεργεία των δράσεων για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην περιφέρεια, την σύνδεση με την έρευνα και την τεχνολογία και την εισαγωγή της φιλοσοφίας της ποιότητας.

E:

Σε ποιους απευθύνεται το ΚΕΤΑ;
Α:
Το ΚΕΤΑ Ηπείρου παρέχει υπηρεσίες σε όλους τους Επιχειρηματίες, τους Υποψήφιους Επιχειρηματίες αλλά στους ΟΤΑ, τους Φορείς και γενικά σε οποιονδήποτε ασχολείται ή επιθυμεί να ασχοληθεί με την Επιχειρηματικότητα.

E:

Πως παρέχονται οι Υπηρεσίες;
Α:
Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στον Επιχειρηματικό Σύμβουλο του ΚΕΤΑ Ηπείρου στο Νομό σας και, μετά από ραντεβού, να τον επισκεφθείτε στο γραφείο του ή να έρθει αυτός στην επιχείρηση σας. Ο Επιχειρηματικός Σύμβουλος θα καταγράψει τα στοιχεία της επιχείρησης σας και το αίτημα σας και θα επανέλθει με τη γνωμοδότηση του ΚΕΤΑ. Εάν το αίτημα σας μπορεί να υλοποιηθεί, ο Επιχειρηματικός Σύμβουλος θα συντάξει "Οδηγό Βέλτιστης Διαδρομής" και θα συνεργάζεται μαζί σας μέχρι την τελική υλοποίηση του έργου.

E:

Τι είναι ο "Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής";
Α:
Για κάθε αίτημα σας, εφόσον αυτό μπορεί να υλοποιηθεί, ο Επιχειρηματικός Σύμβουλος που σας εξυπηρετεί συντάσει έκθεση στην οποία αναφέρεται αναλυτικά και κατά στάδια ο καλύτερος τρόπος που μπορείτε να υλοποιήσετε την ιδέα σας. Η Έκθεση αυτή ονομάζεται "Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής" και αποτελεί ένα συνοπτικό εγχειρίδιο υλοποίησης του αιτήματος σας.

E:

Ποιες υπηρεσίες παρέχει το ΚΕΤΑ;
Α:
1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣΤΩΝ Μ.Μ.Ε.
3. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΠΥΡΗΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
6. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ
Λεπτομέρειες

E:

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΩ ΜΙΑ ΠΑΤΕΝΤΑ?
Α:

Μία εφεύρεση έχει νομική προστασία μόνο όταν κατοχυρωθεί με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ)  ή Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) ή Πιστοποιητικό Κατάθεσης Μετάφρασης Ευρωπαϊκού ΔΕ ή άλλους τίτλους προστασίας. Αποκλειστικά αρμόδιος για τη χορήγησή τους στην Ελλάδα είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι).

 

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 20 χρόνων που χορηγείται στον δικαιούχο για επινοήματα νέα, με εφευρετική δραστηριότητα και επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής.

 

Η διαδικασία χορήγησης περιλαμβάνει:

  • Την κατάθεση της αίτησης
  • Προθεσμία 4 μηνών για τυχόν διορθώσεις ή συμπλήρωση ελλείψεων
  • Έλεγχος για το "νέο" και την εφευρετική δραστηριότητα, σύνταξη έκθεσης έρευνας
  • Προθεσμία 3 μηνών για παρατηρήσεις του καταθέτη στην έκθεση έρευνας
  • Σύνταξη τελικής έκθεσης έρευνας
  • Έκδοση ΔΕ

Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 7 χρόνων, που χορηγείται στον δικαιούχο για τρισδιάστατα αντικείμενα, με καθορισμένο σχήμα και μορφή, που δίνουν λύση σε τεχνικό πρόβλημα και διαθέτουν τα χαρακτηριστικά του "νέου" και βιομηχανικά εφαρμόσιμου.

Ο ΟΒΙ παράλληλα λειτουργεί σαν γραφείο παραλαβής αιτήσεων για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών στο εξωτερικό, καθώς και για την καταχώριση των βιομηχανικών σχεδίων στο εξωτερικό.

Για όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που θα πρέπει να κάνετε προκειμένου να κατοχυρώσετε την πατέντα σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ο.Β.Ι: http://www.obi.gr ή επικοινωνήστε με τον ΟΒ.Ι: Τηλέφωνο: 210 6183500, fax: 210 6819231, email: info@obi.gr

E:

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ
Α:

Σχετικά με τα διάφορα επιμορφωτικά σεμινάρια πρέπει να απευθυνθείτε στα κατά τόπους ΚΕΚ. Σχετικό κατάλογο μπορείτε να βρείτε στο www.ekepis.gr

E:

Θέλω να χτίσω ενοικιαζόμενα στσ Σύβοτα Θεσπρωτίας,αλλά δεν έχω κάποια εμπειρία στο χώρο.Μπορείτε να με βοηθήσετε με καποιο τρόπο;
Α:

Η υπηρεσία μας διαθέτει γραφείο στο Επιμελητήριο Θεσπρωτίας. Καλλίτερα θα ήταν να επισκεφθείτε τον "επιχειρηματικό σύμβουλο" που βρίσκεται εκεί, και να συζητήσετε το θέμα σας.

Η διεύθυνση είναι: Κυρά Βασιλικής 13 (εντός του Επιμελητηρίου), Ηγουμενίτσα, ΤΚ 46 100, τηλ. 26650 29487, fax. 26650 29487, email: ketathesprotias@gmail.com

E:

θελω να ξεκινισω ενα μαγαζι με μαρμαρα στην αρτα εχω το οικοπεδο αλλα θελω να το κανο με επιδωτιση και το κτιριο αλλα και τα μηχανιματα που πρεπει να απεφθινθω για περισοτερεσ πλιροφιριεσ
Α:

Επειδή υπάρχουν αρκετά ζητήματα που θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας, θα ήταν καλλίτερα να επισκεφθείτε το γραφείο μας στην Άρτα, εντός του Επιμελητηρίου, όπου εκεί θα συζητήσετε αναλυτικά την επιχειρηματική σας ιδέα και θα θα δωθούν όλες οι απαντήσεις στα ερωτήματα που σας απασχολούν.Τηλ. επικοινωνίας: 26810 75283

E:

ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΩ ΜΙΑ ΧΩΜΑΤΙΝΗ ΠΙΣΤΑ ΜΕ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ,ΕΧΩ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΟΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΠΟΡΩ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ
Α:

Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί το ΦΕΚ για τα αυτοκινητοδρόμια, και την ένταξη τους στον Αναπτυξιακό Νόμο.

Στην περίπτωση που η επένδυση σας δεν συμπεριλαμβάνεται στον Αναπτυξιακό Νόμο, η εναλλακτική λύση που υπάρχει είναι η χρήση του προγράμματος επιδότησης επιτοκίου από το Ταμείο Εγγυοδοσίας - ΤΕΜΠΜΕ (πρόγραμμα 2.10.2. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ).

Εδώ απευθύνεστε σε μια τράπεζα (οποιαδήποτε) για δανειοδότηση, και χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα αυτό σας αφερούνται 4 μονάδες επιτοκίου στο δάνειο που θα ζητήσετε. Αν για παράδειγμα το επιχειρηματικό δάνειο της τράπεζας έχει επιτόκιο 8%, εσείς θα το πάρετε με 4% (-1% προμήθεια από το ΤΕΜΠΜΕ, δηλαδή 5%). Ουσιαστικά με το πρόγραμμα αυτό, το δάνειο σας, θα σας κοστίσει πιο φθηνά!

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικότερη ενημέρωση, απευθυνθείτε στο γραφείο του ΚΕΤΑ εντός του Επιμελητηρίου του Νομού σας.

 
Εδώ πληκτρολογήστε την δική σας ερώτηση.

 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved