Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

Σύνδεσμοι

Χρήσιμες ιστοσελίδες στην Ήπειρο
Χρήσιμες ιστοσελίδες στην Ελλάδα
Πληροφορίες για προγράμματα
Επιχειρηματικοί κατάλογοι-Προσφορές/Ζητήσεις προϊόντων-Εμπορικές εκθέσεις
Οι ελληνικές τράπεζες στο διαδίκτυο
Βουλή & Υπουργεία
Ενεργειακά web sites
Χρήσιμες διευθύνσεις στην Ευρωπαική Ένωση & το εξωτερικό

 

Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητηρίο
http://www.amcham.gr
PORTAL των Επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδος
http://www.e-boss.gr
Αρχή Προστασίας Δεδομένων
http://www.dpa.gr
ΑΣΕΠ
http://www.asep.gr
Γερμανο-ελληνικός Οικονομικός Σύνδεσμος
http://www.dhwv.de
Διαδικασία Αδειοδότησης
http://www.ggb.gr/licensing/html/licensing.html
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
http://www.eett.gr
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου
http://www.esee.gr
Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛΚΕ)
http://www.elke.gr
Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου - ΟΠΕ
http://www.hepo.gr
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)
http://www.elot.gr
Ελληνο-βρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
http://www.bhcc.gr
Ελληνο-ιταλικό Επιμελητήριο
http://www.italia.gr
Ελληνο-κινεζικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
http://www.chinese-chamber.gr
Ελληνο-ουκρανικό Επιμελητήριο
http://www.huc.gr
Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)
http://www.ebea.gr
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κύπρου
http://www.ccci.org.cy
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
http://www.kep.gov.gr/yd/ydnew01.doc
Ένωση Βαλκανικών Επιμελητηρίων
http://www.abcinfos.com
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών Ελλάδος
http://www.eic.gr
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α)
http://www.ika.gr
Κατοχύρωση πατέντας – Πνευματικού Δικαιώματος
http://www.obi.gr
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
http://www.kep.gov.gr
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.)
http://www.uhcci.gr
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του ΚΠΣ (Μ.Ο.Δ)
http://www.mou.gr
Ονομαστικός Τηλεφωνικός Κατάλογος
http://www.xo.gr/whitepages/gr/index.jsp
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
http://www.oaed.gr
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων
http://www.pea.gr
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος – ΣΕΒΕ
http://www.seve.gr
Συνήγορος του Πολίτη
http://www.synigoros.gr
Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε)
http://www.tebe.gr/diafora/tebe.htm
Ταχυδρομικοί Κώδικες ΕΛΤΑ
http://www.postal.gr/
Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων
http://www.taxisnet.gr
Χρυσός Οδηγός
http://www.xo.gr/gr/index.jsp

 

 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved