Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

Σύνδεσμοι

Χρήσιμες ιστοσελίδες στην Ήπειρο
Χρήσιμες ιστοσελίδες στην Ελλάδα
Πληροφορίες για προγράμματα
Επιχειρηματικοί κατάλογοι-Προσφορές/Ζητήσεις προϊόντων-Εμπορικές εκθέσεις
Οι ελληνικές τράπεζες στο διαδίκτυο
Βουλή & Υπουργεία
Ενεργειακά web sites
Χρήσιμες διευθύνσεις στην Ευρωπαική Ένωση & το εξωτερικό

 

EUROSTAT (η στατιστική υπηρεσία της Ε.Ε.)
http://europa.eu.int/en/comm/eurostat/serven/home.htm
Federation of International Trade Associations (FITA)
www.fita.org
ICC World Chambers Federation (WCF)
www.iccwbo.org
World Federation of Trading House Associations
www.wfta.org
Αποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
http://echr.coe.int/Eng/judgments.htm
Ενιαίο Κέντρο Επαφής στο internet για τις Επιχειρήσεις
http://europa.eu.int/business/el/index.html
Επιτροπή των Περιφερειών
http://www.cor.eu.int/
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
http://europa.eu.int/comm/index.htm
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
http://www.ecb.int/
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
http://www.eib.org
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
http://www.europarl.int
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
http://www.euro-ombudsman.eu.int/
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διαδίκτυο
http://europa.eu.int/index_el.htm
Νομική Πύλη για το «ηλεκτρονικό εμπόριο»
http://www.ebusinesslex.net/front/home.asp?lingua=gre
Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://europa.eu.int/eur-lex/el/index.html
Πληροφορίες για τις «Θερμοκοιτίδες» επιχειρήσεων στην Ε.Ε.
http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/bi/index.htm
Πρακτικός Οδηγός Πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
http://europa.eu.int/geninfo/info/guide/index_el.htm# funding
Συμβούλιο της Ευρώπης
http://www.coe.int

 

 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved