Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

Ανοιχτές Προκηρύξεις Προγραμμάτων

Επιχειρησιακά Προγράμματα
Ε.Π. 'Υγεία - Πρόνοια' ( 0 )
Ε.Π. 'Οδικοί ¶ξονες - Λιμένες - Αστική Ανάπτυξη' ( 0 )
Ε.Π. 'Σιδηρόδρομοι - Αερολιμένες - Αστικές Συγκοινωνίες' ( 0 )
Ε.Π. 'Περιβάλλον' ( 0 )
Ε.Π. 'Πολιτισμός' ( 0 )
Ε.Π. 'Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση' ( 0 )
Ε.Π. 'Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση' ( 0 )
Ε.Π. 'Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου' ( 0 )
ΠΕΠ Ηπείρου 2000 - 2006 ( 0 )
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες
Κ.Π. 'Leader+' ( 0 )
Κ.Π. Interreg ( 0 )
Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 3299/2004

 

 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved