1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 2 ΙΟΥΛΙΟΥ, 1999

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Δρ. Βασίλειος Χ. Κελεσίδης, Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης και Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Παρουσιάζεται ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν τα Τεχνολογικά Πάρκα στην Περιφερειακή Ανάπτυξη υποστηρίζοντας τεχνολογικές καινοτομίες στις επιχειρήσεις και παρέχοντας υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας.

 

ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε από το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας / Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΕ/ΕΙΤΧΗΔ) με χρηματοδότηση του ΕΠΕΤ ΙΙ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) με την συμφωνία της ΓΔ XVI της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θεμελίωση έγινε το 1992 και η έναρξη λειτουργίας το 1995. Εκτείνεται σε χώρο 25 στρεμμάτων, 12 χιλιόμετρα από την Θεσσαλονίκη. Περιλαμβάνει κτίρια και υποδομές (~ 6.000 τ.μ.) που στεγάζουν την ερευνητική δραστηριότητα του ΙΤΕ/ΕΙΤΧΗΔ, την Θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων που στεγάζει 11 επιχειρήσεις και το κτίριο διοίκησης με το συνεδριακό κέντρο. Η Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) έχει ως στόχο την προώθηση και διαχείριση δραστηριοτήτων μεταφοράς τεχνολογίας.

 

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τα αποτελέσματα ερευνών μας υπέδειξαν τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΤΠΘ για την υποβοήθηση των επιχειρήσεων της περιοχής και έθεσαν τους αντικειμενικούς του στόχους. Για την υλοποίηση των στόχων αναπτύσσεται το Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας στο ΤΠΘ με χρηματοδότηση της ΓΓΕΤ από το ΕΠΕΤ ΙΙ.

Η προσέγγιση των επιχειρήσεων και η καταγραφή των αναγκών τους βασίζεται στην τεχνοδιάγνωση. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι:

Τεχνομεσιτεία

Τεχνολογικές Υπηρεσίες

Αναζήτηση Συνεργασιών

Προστασία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες

Σύστημα Επιλεγμένης Πληροφόρησης (ΣΕΠ)

Αρκετές από τις υπηρεσίες Μεταφοράς Τεχνολογίας παρέχονται από προσωπικό της ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ ενώ ορισμένες παρέχονται σε συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΦΟΔΙΑ

Για επιτυχή παροχή των ανωτέρων υπηρεσιών αναπτύσσουμε και χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα εργαλεία:

Μεθοδολογίες και διαδικασίες ελέγχου ποιότητας

Επιλεγμένη λίστα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων σε θέματα όπως: ενέργεια – αυτοματισμοί – περιβάλλον – επιχειρηματικές δραστηριότητες

Σε σχέση με την πληροφόρηση / Βάση Δεδομένων τοπικών επιχειρήσεων - εργαστηρίων - ανάκτηση και καταχώρηση τεχνικής πληροφόρησης / Web διαθέτης για παροχή ΣΕΠ και προώθηση των δραστηριοτήτων / Ηλεκτρονική δικτύωση υψηλής ταχύτητας για πρόσβαση σε πληροφόρηση

Σε σχέση με τον ανθρώπινο παράγοντα / Ανθρωποδίκτυα - Πρόσβαση σε τεχνογνωσία

Διασύνδεση με τις αρχές – ΓΓΕΤ, Περιφέρειες, Δημοτικές, Νομαρχιακές, σύνδεσμοι επιχειρήσεων (ΣΒΒΕ).

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι εταιρείες πρέπει να στοχεύουν στην τεχνολογική καινοτομία

Απαιτείται πρόσβαση των επιχειρήσεων σε τεχνολογική πληροφόρηση και στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας.

Τα Τεχνολογικά Πάρκα μπορούν να δράσουν καταλυτικά ως ενδιάμεσοι φορείς για την καινοτομική διεργασία και την προώθηση καινοτομικής κουλτούρας

Το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης έχει διαμορφώσει στρατηγική για την λειτουργία του ως ενδιάμεσος φορέας.

Τα δύο σημαντικότερα στοιχεία για επιτυχή παροχή των υπηρεσιών αυτών είναι η ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης με τις επιχειρήσεις και η συμμετοχή σε πολλά ανθρωπο - δίκτυα. Και τα δύο αναδεικνύουν τον σημαντικότερο παράγοντα επιτυχίας στην διάχυση της τεχνολογίας - τους ανθρώπους.

[back in Englis version]

aar002.gif (737 bytes)