1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ

ΗΠΕΙΡΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 2 ΙΟΥΛΙΟΥ, 1999

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Δρ.Κώστας Μασμανίδης

Πρ. Γενικός Διευθυντής της Dow Ελλάς και Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Παγκοσμιοποίηση των αγορών. Νέες τεχνολογίες. Ηλεκτρονικό εμπόριο.

Νέα επιχειρηματικά πρότυπα της μεταβιομηχανικής εποχής. Νέα στοιχεία της ανταγωνιστικότητας.

Η συνεχής καινοτομία ως κύριο στοιχείο ανταγωνιστικότητας.

Ευκαιρίες και προκλήσεις της Νέας Εποχής για τις Ελληνικές ΜΜΕ.

Καινοτομίες σε προϊόντα, υπηρεσίες, διανομή, πωλήσεις και μάρκετινγκ, παραγωγικές διαδικασίες, διοικητικές διαδικασίες.

Προγραμματισμός των καινοτομιών. Η καινοτομία ως διαρκής διαδικασία.

Πληροφόρηση και γνώση. Διαχείριση της γνώσης.

Η σημασία των στρατηγικών συμμαχιών.

Η τεράστια σημασία της σωστής στελέχωσης και της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων.

[back in Englis version]

aar002.gif (737 bytes)