1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 2 ΙΟΥΛΙΟΥ, 1999

 

LEASING, ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΜΕ

Κος Φ. Ψύλλας

Εμπορική Leasing A.E. Χρηματοδοτικών Μισθώσεων

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Α) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING)

ΝΟΜΟΣ 1665/86

ΕΙΔΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

 

Β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΡΥΘΜΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 

Γ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ν.2601/1998& ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

 

Δ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΙΔΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

Ε) ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

[back in Englis version]

aar002.gif (737 bytes)